0903 569 668
82 Ỷ Lan Nguyên Phi

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG SALA

Địa chỉ: 82 Ỷ Lan Nguyên Phi

Điện thoại: 0236.565.789

Hotline: 0903.569.668

Email: [email protected]

Website: www.sala.edu.vn

Fanpage: fb.com/sala.tiengtrungdanang

Sử dụng nút Ctlr + Cuộn để thu phóng bản đồ

ĐĂNG KÍ
HỌC THỬ