0903 569 668
CS1: 15 Đào Duy Anh / CS2: 165 Ngũ Hành Sơn

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM TIẾNG TRUNG SALA

Cơ sở 1: 15 Đào Duy Anh

Cơ sở 2: 165 Ngũ Hành Sơn (gần trường ĐHKT)

Điện thoại: 0236.565.789

Hotline: 0903.569.668

Email: info@sala.edu.vn

Website: www.sala.edu.vn

Fanpage: fb.com/sala.tiengtrungdanang

Sử dụng nút Ctlr + Cuộn để thu phóng bản đồ

ĐĂNG KÍ
HỌC THỬ