0903 569 668
CS1: 15 Đào Duy Anh / CS2: 165 Ngũ Hành Sơn

CÁC KHÓA TỔNG HỢP

KHÓA HỌC DÀNH CHO:

Học viên muốn học Tiếng Trung chuyên sâu, nắm vững cả 4 kĩ năng nghe nói đọc viết & có nhu cầu học để thi lấy chứng chỉ HSK hoặc muốn sử dụng tiếng Trung chuyên nghiệp hơn trong công việc.

Sẻ chia trí thức
Nâng bước thành công!

ĐĂNG KÍ
HỌC THỬ